Lid worden

Op deze site wordt u een en ander over ons koor verteld. Voor mensen die lid van ons koor zouden willen worden geven we hieronder nog wat meer informatie.

Het koor heeft een neutrale instelling, d.w.z. het is toegankelijk voor mensen van alle gezindten. We zingen stukken uit operettes, opera’s, musicals, werken van bekende componisten, geestelijke liederen en we beschikken over een uitgebreid kerstrepertoire.
Een prettige en ontspannen vrijetijdsbesteding is ons doel, zowel voor onze leden als voor degenen waarvoor we optreden.
We treden op in woonzorgcentra, verpleeg- en ziekenhuizen en tevens begeleiden we kerkdiensten. Ook verzorgen we af en toe een eigen concert waarbij we een gastkoor of muziekgroep uitnodigen.

De repetities zijn op dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de zaal van de Pax Christi Kerk aan de Reigerlaan 51, schuin tegenover winkelcentrum Holierhoek en vlakbij de halte van een buslijn.

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als u Adrie van der Hoeven (010 474 95 54) hiervan op de hoogte brengt. Ook als u ziek bent of in een ziekenhuis verblijft of moet worden opgenomen.

Onze dirigent is dhr. Hugo de Koning.

De muziekstukken krijgt u in bruikleen. We rekenen erop dat u deze met zorg behandelt.

De contributie bedraagt € 14,50 per maand. U kunt betalen door overschrijving op girorekening 2307133 t.n.v. de penningmeester van Gemengd Koor Holy.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, waarbij u tevens uw muziekstukken inlevert. Slechts wanneer aan deze voorwaarden is voldaan beschouwen we uw opzegging als definitief. Graag horen we bij opzegging de reden van vertrek.

De kleding bij onze optredens is uniform.

Dameskleding.
De kleding  wordt door het koor geleverd.
Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van €30,00.

Herenkleding.
De heren dragen een zwart pak.
Wit overhemd vlinderdasje en pochette worden door het koor verstrekt.

Bij opzegging van uw lidmaatschap moet de kleding worden ingeleverd.

De kleding blijft eigendom van het koor.

Wij wensen u een prettige tijd toe bij ons koor en hopen dat u iedere dinsdagavond met plezier zult komen zingen.

Het bestuur