Het koor

Gemengd Koor Holy werd opgericht op 13 januari 1970 in een nieuwe wijk in opbouw, waarin ook het verenigingsleven nog van de grond moest komen.
In de achter ons liggende jaren heeft het koor vele optredens verzorgd in verzorgings- en ziekenhuizen, alsook medewerking verleend aan diverse kerkdiensten in Vlaardingen en daarbuiten.
Bij de oprichting voorzag het koor in een behoefte en wij hopen dat we deze nog jaren kunnen blijven invullen, We doen dit onder meer door het organiseren van concerten, alleen of in samenwerking met andere koren of orkesten.

Het koor bestaat nu uit 43 leden.15 sopranen. 21 alten. 2 tenoren.5 bassen.

Vanaf 13 januari 1970, de dag van oprichting, stond het koor onder leiding van Henk de Jong. In januari 1975 nam Anton van Tilborg het over en bleef hij gedurende 30 jaar de muzikale leider. Bij zijn 25-jarig jubileum als dirigent werd hij koninklijk onderscheiden.

In januari 2005 werd Anton opgevolgd door Janny v.d. Sande. I.v.m. een verhuizing namen we na 1 jaar afscheid van haar.

John Ram nam in januari 2006 het dirigeerstokje van haar over. Tijdens zijn dirigentschap vierde ons koor o.a. haar 40-jarig bestaan. Dit gebeurde met een optreden in de Grote Kerk in Vlaardingen. Wij denken met veel trots terug aan de periode dat hij 5 jaar onze muzikale aanvoerder was.
Om gezondheidsredenen moest hij helaas stoppen.
Op 23 september 2011 is John Ram op 63-jarige leeftijd overleden.
Hij werd opgevolgd door de huidige dirigent Hugo de Koning.