Pianiste

riakorpershoek2Ria Korpershoek
Begon op 6-jarige leeftijd met pianolessen die zij volgde bij mevrouw Jo Brouwer. Enige jaren later vervolgde zij de piano-studie bij Jos Vranken, onder wiens leiding zij zich voorbereidde op het examen aan het Belgisch Muziek College te Antwerpen, dat zij met onderscheiding aflegde.
Nadat Ria Korpershoek in 1968 examen had gedaan aan het Belgisch Muziekcollege te Antwerpen, is zij begonnen met het begeleiden van koren en solisten in Vlaardingen en omstreken.
Daarna bekwaamde zij zich verder in het theoretische gedeelte van de muziekstudie bij Jan J. van den Berg te Delft.
Zij studeerde voor repertoire-uitbreiding enige jaren bij Erik van Balen te Den Haag.
In 1987 kwam Ria als pianiste bij het Gemengd koor Holy,waarvan zij in 1990 de vaste begeleidster is geworden.

      Stadsspeld voor Ria Korpershoek

VLAARDINGEN – Ria Korpershoek heeft op dinsdag 23 oktober de Vlaardingse Stadsspeld uitgereikt gekregen door burgemeester Tjerk Bruinsma. Zij ontving deze gemeentelijke onderscheiding ter gelegenheid van haar 25 jarige jubileum als pianiste/dirigente van het Gemengd Koor Holy.
Vanaf het moment van het voltooien van haar piano-opleiding en het behalen van haar onderwijsbevoegdheid is mevrouw Korpershoek, als pianiste en dirigente, altijd betrokken geweest bij diverse zanggroepen. Zoals het Vissersvrouwenkoor, Andantino, het bejaardenkoor Loosduinen, het Dockyard mannenkoor, het Vlaardingse Dubbelmannenkwartet, Marcato en uiteraard het Gemengd Koor Holy. Ook verzorgt zij vaak de muzikale begeleiding bij zondagse kerkdiensten.

Na haar pensionering bleef zij zich actief inzetten voor diverse koren. Mevrouw Korpershoek heeft zich, gedurende vele jaren, bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Vlaardingse zang- en muziekwereld. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen besloten mevrouw Korpershoek de Stadsspeld toe te kennen.

pianis1